דף הבית » איך קוראים » כיצד לקרוא דוחות כספיים | He.Wikipedia.org

כיצד לקרוא דוחות כספיים | He.Wikipedia.org

כיצד לקרוא דוחות כספיים | He.Wikipedia.org

מה הם דוחות כספיים?

דוחות כספיים הם דוחות המספקים מידע על הבריאות הפיננסית של חברה. הם מוכנים בדרך כלל על ידי מחלקת הנהלת החשבונות של החברה וכוללים מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות תזרים מזומנים והצהרות על הון עצמי. דוחות כספיים משמשים משקיעים, נושים ובעלי עניין אחרים כדי להעריך את הביצועים הפיננסיים של חברה.

כיצד לקרוא דוחות כספיים

1. הבן את הסוגים השונים של דוחות כספיים

ארבעת הסוגים העיקריים של דוחות כספיים הם המאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים והצהרת הון עצמי. כל אחת מההצהרות הללו מספקת מידע שונה על הבריאות הפיננסית של חברה. המאזן הוא תמונת מצב של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה בנקודת זמן נתונה. דוח רווח והפסד מציג את ההכנסות וההוצאות של החברה לאורך תקופה. דוח תזרים המזומנים מראה כמה מזומנים זורם ומחוץ לחברה. לבסוף, הצהרת ההון העצמי מראה כמה הון יש לבעלי המניות בחברה.

2. נתח את המאזן

המאזן הוא מקום טוב להתחיל בו בעת קריאת דוחות כספיים. הוא מספק תמונת מצב של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה בנקודת זמן נתונה. נכסים הם פריטים בעלי ערך שבבעלות החברה. התחייבויות הן החובות וההתחייבויות שחבה לחברה. ההון העצמי הוא ההבדל בין הנכסים וההתחייבויות של החברה. הוא מייצג את ערך החברה שבבעלות בעלי המניות.

3. נתח את הצהרת רווחים

דוח רווח והפסד מציג את ההכנסות וההוצאות של החברה לאורך תקופה. הוא משמש להערכת רווחיות החברה. הכנסות הן הכסף שחברה מרוויחה ממכירת המוצרים והשירותים שלה. הוצאות הן העלויות הכרוכות בניהול עסק, כגון משכורות, שכר דירה ומיסים.

4. נתח את דוח תזרים המזומנים

דוח תזרים המזומנים מראה כמה מזומנים זורם ומחוץ לחברה. הוא משמש להערכת נזילות החברה, או יכולתה לשלם את החשבונות שלה. דוח תזרים המזומנים מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, פעילויות השקעה ופעילויות מימון. פעילויות תפעוליות הן הפעילויות היומיומיות של ניהול עסק, כגון מכירת מוצרים ותשלום משכורות. פעילויות השקעה הן פעילויות הקשורות להשקעה בנכסים, כגון קניית ציוד או נדל"ן. פעילויות מימון הן פעילויות הקשורות לגיוס הון, כגון הנפקת חוב או מכירת מניות.

5. נתח את הצהרת ההון העצמי

הדוח על ההון העצמי מראה כמה הון יש לבעלי המניות בחברה. הוא משמש להערכת הבריאות הפיננסית של החברה ואת שווי המניה שלה. הדוח על ההון העצמי מציג שינויים בהון העצמי לאורך תקופה. הוא כולל שינויים במניות ההון, הרווחים העודפים וחשבונות הון אחרים.

6. שים הכל ביחד

לאחר שקראתם וניתחתם כל אחד מהדוחות הכספיים, תוכלו לחבר את המידע כדי לקבל הבנה טובה יותר של המצב הפיננסי של החברה. כך למשל, ניתן להשוות את הנכסים וההתחייבויות של החברה במאזן להכנסותיה והוצאותיה בדוח רווח והפסד. כמו כן, ניתן להשוות את תזרימי המזומנים של החברה מפעילות שוטפת לתזרימי המזומנים שלה מפעילויות השקעות ומימון. לבסוף, ניתן להשוות את ההון העצמי של החברה בדוח ההון העצמי לסך הנכסים וההתחייבויות שלה. קרא עוד ב-He.Wikipedia.org

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!

דילוג לתוכן